Virya yoga 1 nybegynner

Virya betyr energi, entusiasme og kraft, og er en dynamisk yoga utviklet spesielt med tanke på nordiske kropper. Vi bruker hjelpemidler som klosser og belter for at kroppen skal finne støtte i stillingene, og vi praktiserer til musikk.

Virya yoga nybegynner er den naturlige fortsettelsen for de som har gått på Yogaskolen, men passer også for de som er nybegynnere.

Her introduseres Viryayogaens 10 moduler, og vi jobber med å finne hensiktsmessige og gode plasseringer av kroppen i de ulike stillingene. Gradvis bygger vi opp en praksis som etterhvert blir mer flytende.

Alle stillinger kan tilpasses og modifiseres, slik at du får en praksis som passer for din kropp.

Instruksjonene vil alltid være forankret i kroppens biomekanikk (læren om hvordan kroppen beveger seg), for at du skal få en trygg praksis for din kropp.