Herdis Palmadottir Sighvats

Herdis Palmadottir Sighvats

Herdis er sertifisert YogaUnião instruktør og utdannet sosionom fra Island. Hun begynte sin utdanning med tre måneders intensiv kurs ved Den Skandinaviske Yoga og Meditasjonskole i Sverige i 2010. Deretter bodde hun i ashramet ved samme skole, hvor hun studerte klassisk yoga i 1 år. Hun har to barn og har praktisert yoga under og rett etter graviditet.

Herdis